Projekts “High Quality Youth Centers in Europe”

//Projekts “High Quality Youth Centers in Europe”

Projekts “High Quality Youth Centers in Europe”

Vizuālais materiāls “Ideālā jauniešu centra kritēriji” tika izstrādāts apkopojot vairāk nekā 20 dažādu Latvijas jauniešu centru pieredzi un idejas. Materiālā iekļauti kritēriji, kurus kopīgi definēja jaunatnes jomas eksperti/ aktīvisti:

 • Darbības principi
 • Saturs
 • Telpa
 • Resursi
 • Atmosfēra
 • Redzamība
 • Personāls
 • Sadarbība

Domājot par jauniešu centriem, aktuāls ir jautājums “Ideāls jauniešu centrs – realitāte vai mīts?” Vai vispār ir iespējams radīt kaut ko ideālu un uzturēt to ilgtermiņā? Vārda IDEĀLS definīcija – augstākā pilnība, labākais paraugs, norma, centienu augstākais galamērķis. Vai šie vārdi vispār atbilst jauniešu centru būtībai? Tomēr, sadarbojoties mēs kopīgi varam radīt jauniešiem vietas, kuras iederas vietējā kopienā, kurās jaunieši var sevi pilnveidot, attīstīt, jēgpilni pavadīt laiku, radīt pievienoto vērtību un būt līdzsvarā! Svarīgi, lai jauniešiem būtu vieta, kur viņi var kļūt labāki – domās, darbos, dzīvē!

Novēlam, lai katram jauniešu jomas aktīvistam izdodas atrast iespējami labāko sadarbības un atbalsta formu darbā ar jauniešiem! Lai pietiek ideju un enerģijas! Lai jaunieši jauniešu centros jūtas laimīgi!  

Projekta īstenotājas no “Baltijas Reģionālais fonds”/ Ginta Salmiņa un Līga Siliņa


Projekts “High Quality Youth Centers in Europe” (HQYC) tika īstenots 2017. – 2019.gadā Erasmus+ stratēģiskās partnerības programā un projekta laikā tika radīti materiāli:

 • Rokasgrāmata “HQYC” ar labās prakses jauniešu centru piemēriem no Latvijas, Spānijas, Igaunijas un Ungārijas (angļu valodā);/ Ideal_Youthcenter_Manual_HQYC_EN
 • Video “Ideāls jauniešu centrs ir…”/ Youtube
 • Vizuālais materiāls “Ideālā jauniešu centra kritēriji”/ Vizuālais materiāls

Projektu īstenoja:http://brfonds.lv/wp-content/uploads/2019/05/hqyc-lapas.pdf
– Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana / Spānija
– Baltijas Reģionlālais fonds / Latvija
– MTÜ Edela Eesti Arenduskeskus / Igaunija
– Ifjusagi Szolgaltatok Orszagos Szovetsege / Ungārija

Sakām lielu paldies jauniešu centriem no visas Latvijas, kuri dalījās ar sava darba pieredzes stāstiem – Kandavas multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Nagla”, Jaunatnes  iniciatīvu  centrs  “Šķūnis”, Radošā apvienība jauniešiem TREPES, Liepājas bērnu un jaunatnes centrs “Jauniešu māja”, Rīgas jauniešu centrs „Kaņieris”, Tukuma novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs, Rogovkas multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs, jauniešu studija “BaMbuss”, “Palīdzēsim.lv” jauniešu klubiņš, Ventspils Jauniešu māja, Jauniešu organizācija “Young Folks”,  Avantis jauno mediju centrs “Young Media House”, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs, Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze”, Jauniešu māja “Jaunatne smaidam”. 

Kā arī sakām lielu paldies visiem  tiem jaunatnes jomas aktīvistiem, ar kuru atbalstu tapa vizuālais materiāls “Ideālais jauniešu centrs”, savukārt par materiāla vizuālo noformējumu esam bezgala pateicīgi vizuālajai fasilitatorei Dacei Andersonei.

 

Projekts “High Quality Youth Centers in Europe” tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

2019-09-01T21:20:21+00:00 May 10th, 2019|Resursi|

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.