Jauniešu apmaiņas projekts “Lights, camera, slow down”

///Jauniešu apmaiņas projekts “Lights, camera, slow down”
Jauniešu apmaiņas projekts “Lights, camera, slow down” 2023-11-04T15:45:44+00:00

Project Description

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu mentālās veselības uzlabošanos, iepazīstot sevi labāk un izprotot savas vajadzības, caur fotogrāfijas mākslu. Projekta uzdevumos ietilpa gatavošanās jauniešu apmaiņas aktivitātei, rīkojot plānošanas vizīti, foto izstādes sagatavošana (gan dzīvē, gan digitālā formātā) par mentālo veselību, organizēt dažādas aktivitātes saistībā ar mentālo veselību un fotogrāfiju, īstenot pēc projekta aktivitātes, kuru laikā tika popularizēts pats projekts, Erasmus+ programma, kā arī iegūtie rezultāti projekta laikā.

Projekta laikā tika īstenotas divas aktivitātes: plānošanas vizīte un jauniešu apmaiņa.

Projektā piedalījās piecas organizācijas – no Latvijas, Lietuvas, Francijas, Grieķijas un Spānijas.

Plānošanas vizīte tika aicināti piedalīties divi pārstāvji no katras organizācijas.

Jauniešu apmaiņā piedalījās 5 jaunieši (18-30 gadi) un 1 vadītājs (virs 18 gadiem) no katras organizācijas. Kopā projektā piedalījās 30 cilvēki. No katras pārstāvētās organizācijas piedalījās 2 dalībnieki ar mazākām iespējām, piemēram, sociāliem un ekonomiskiem šķēršļiem.

Projekta īstenošana ir radījusi pozitīvu ietekmi uz dalībniekiem, iesaistītajām organizācijām un vietējo sabiedrību. Jauniešiem, kuri rakstīja un īstenoja šo projekta, šī ir pirmā pieredze šāda veida projekta īstenošanā, tāpēc viņi ir ieguvuši vērtīgas zināšanas un jaunu pieredzi projektu īstenošanā. Pārējiem projekta dalībniekiem šis projekts ir bijis vērtīgs gan saistībā ar iegūtajām zināšanām par mentālo veselību un fotogrāfiju, gan ar dalību Erasmus+ projektā, kas ļauj iepazīst citas kultūras un cilvēkus.

Projekta laikā tika sagatavota foto izstāde, kura ir apskatāma gan dzīvē, gan digitālā formātā, kas ir pieejama ikvienam. Tā kā foto izstādes galvenā tēma ir mentālā veselība, tā ļauj jauniešiem paskatīties uz šo tēmu no citas prizmas, kā arī, jo vairāk runājam par šīm tēmām, jo mazinās apkārtējā sabiedrībā esošā stigma par mentālās veselības jautājumiem. Virtuālā izstāde šeit – https://visit.virtualartgallery.com/lightscameraslowdown/

Projektā iesaistījās kopumā 10 dalībnieki ar mazākām iespējām, tādā veidā veicinot vienlīdzību, empātiju un draudzīgas attiecības starp projekta dalībniekiem. Iesaistot un iekļaujot projektā dažādus jauniešus, uzskatām, ka esam aptvēruši un iesaistījuši pēc iespējas lielāku viedokļu un pieredžu apmaiņu.

Projektā iesaistītās organizācijas ir ieguvušas vērtīgu pieredzi, ir stiprinājušas savus resursus, kā arī  sevi popularizējušas un radījušas pozitīvu tēlu. Iegūtās zināšanas projekta īstenošanā būs noderīgas organizējot citas aktivitātes, t.sk. Erasmus+ jauniešu apmaiņas projektus. Organizācijas ir iesaistījušas jaunus brīvprātīgos, kuri ceļ organizācijas kapacitāti.

Projekts ir atstājis pozitīvu ietekmi arī vietējā līmenī, piemēram, rīkojot sakopšanas talku, kā arī atklājot foto izstādi Plieņciema svētkos un pēc tam arī jauniešu sudijā “BaMbuss” Rīgā.

Starptautiskais jauniešu apmaiņas projekts tiek organizēts Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ ietvaros, programmu Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Leave A Comment

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.