Par mums

Nodibinājums „Baltijas Reģionālais fonds” ir nevalstiska organizācija un nodibinājuma mērķi ir:

1.     Darbs ar jauniešiem;

2.     Veicināt neformālo izglītību un starpkultūru dialogu, kā arī visu jauniešu iekļaušanu, neatkarīgi no viņu izglītības, sociālā stāvokļa vai kultūras vides;

3.     Mūžizglītības pasākumu/programmu veicināšana un attīstīšana;

4.     Nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanu politikas plānošanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā;

5.     Pilsoniskās sabiedrības veicināšana;

6.     Stiprināt toleranci un savstarpēju sapratni starp Eiropas pilsoņiem, cienot un veicinot kultūru un valodu daudzveidību, vienlaikus sekmējot dialogu starp kultūrām;

7.     Sniegt padomus par nodarbinātību, dzimumu līdztiesību, sociālo integrāciju un imigrācijas jautājumiem.

Nodibinājuma dibinātāji ir ar pieredzi vietējos un starptautiskos projektos, kuriem ir zināšanas, pieredze un vēlme ar savu darbu veicināt sociāli aktīvākas sabiedrības attīstību, mazinot plaisu starp sabiedrības dažādiem slāņiem.

 Kontakti                             

Ginta Salmiņa 

 Valdes locekle
 Nodibinājuma un projektu  vadītāja
 Mob.tālr.: + 371 29256888
 E-pasts: ginta.salmina@gmail.com
 Skype: gintasalmina

Uldis Vītoliņš

 Valdes loceklis
 Konsultants
 Mob.tālr.: + 371 20384844
 E-pasts: uldis.vitolins@gmail.com

Alise Pumpure

 Valdes locekle
 Projektu vadītāja (šobrīd auklē dēliņu)
 Mob.tālr.: + 371 26999190
 E-pats: alise@brfonds.lv
 

Līga Siliņa


 Jauniešu studijas "BaMbuss" vadītāja
 Projektu vadītāja
 Mob.tālr.: + 371 26808042
 E-pasts: brf.jaunatne@gmail.com


Reinis Salmiņš
Komunikāciju platforma www.nvotv.lv
Tehniskais asistents
Mob.tālr.: + 371 
E-pasts: rsalmins24@gmail.com

Jana Janaite
 
 Erasmus+ Starptautisko partnerības projektu koordinatore
 Mob.tālr.: + 371 28284212
 E-pasts: youth@brfonds.lv 

 Egija Kļaviņa
 Brīprātīgā
 Mob.tālr.: + 371 20628280
 E-pasts: egijaklavina2000@gmail.com
 Skype: egijaklavina
Thomas Sauvage
EBD Brīvprātīgais darbinieks no Francijas
Mob.tālr.: + 371 27763556
E-pasts: info@brfonds.lv

Lucia Araiza
EBD Brīvprātīgā darbiniece no Spānijas/Meksikas
Mob.tālr.: + 371 24116719
E-pasts: info@brfonds.lv

 Rekvizīti

Nodibinājums „Baltijas Reģionālais fonds”
Reģ.Nr.: 40008178265
Adrese: Brīvības gatve 204, Rīga, LV-1039
E-pasts: info@brfonds.lv
http://www.brfonds.lv 
Bankas rekvizīti: A/S Swedbank, konta Nr.: LV29HABA0551031302268

 Jautā mums


SEE A Game


Ideju ģenerēšanas inkubatorsJauniešu projektiIesaisties!