Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekts “Mūzikas sarunas”

///Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekts “Mūzikas sarunas”
Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekts “Mūzikas sarunas” 2021-09-26T08:25:39+00:00

Project Description

Projekta “Mūzikas Sarunas” mērķis ir izstrādāt inovatīvu mācību materiālu darbam ar jauniešiem izmantošanai neformālās izglītības kontekstā, lai attīstītu jauniešu prasmes diskutēt par sabiedrībā nozīmīgiem jautājumiem caur mūziku kā rīku, veicinot jauniešu pilsonisko līdzdalību.

Projekta uzdevumi:
1. Piesaistīt vismaz 500 tiešos projekta dalībniekus, jauniešus un jaunatnes darbā iesaistītos;
2. Veikt pētījumu katrā partnervalstī, uz kura rezultātiem tiks balstīta metožu izstrāde;
3. Apkopot un dalīties ar labās prakses piemēriem darbam ar jauniešiem katrā partnervalstī, lai labākos mūzikas apguves elementus iekļautu metožu izstrādē;
4. Izveidot jaunu NFI materiālu, kas sastāvēs no 10 metodēm, lai, diskutējot par mūziku, pilnveidotu jauniešu prasmes diskutēt par sabiedrībā nozīmīgiem jautājumiem un veicinātu
jauniešu pilsonisko līdzdalību;
5. Izstrādāt 10 metodes, kas tiks testētas tiešsaistes un klātienes nodarbībās, kurās piedalīsies vismaz 25 jaunieši katrā partnervalstī;
6. Sagatavot un izdrukāt “Mūzikas Sarunas” mācību materiālu, kurā tiks iekļauts pētījuma apkopojums un metožu izklāsti;
7. Sagatavot mācību materiāla apguves video, kurā tiks iekļauta informācijas par metožu izmantošanu, priekšrocībām un galvenajiem ieguvumiem;
8. Realizēt projekta rezultātu izplatīšanas pasākumus katrā iesaistītajā valstī un prezentēt projekta rezultātus 30 jauniešiem, jaunatnes darbā iesaistītajiem un citiem interesentiem.
9. Izstrādāt ieteikumus mācību materiāla pārnešanai uz digitālo vidi projekta ilgspējas nodrošināšanai;
10. Nodrošināt projekta vadību, uzraudzību, izvērtēšanu, sadarbību, aktivitāšu norisi un plānoto rezultātu sasniegšanu.

Projekta partnerorganizācijas ir: Baltijas Reģionālais fonds (NVO, Latvija), Info front – Prilep (NVO, Maķedonija), Tava mūzikas skola (mūzikas skola un platforma inovatīviem mūzikas pētījumiem, Latvija) un Ziemeļnorvēģijas Lietišķo Zinātņu universitāte (Norvēģija) apvienojot plašu pieredzi darbā ar jauniešiem un spēcīgu pētījumu bāzi mūzikas izglītībā, lai kopā izveidotu inovatīvu mācību materiālu, kas, izmantojot radošas metodes, veicinās jauniešu izpratni par sabiedrībā nozīmīgiem procesiem un viņu pilsonisko līdzdalību.

“Mūzikas Sarunas” attīsta saskarsmes prasmes un veicina sociālo iekļaušanu, izmantojot jēgpilnas diskusijas par mūziku, lai atklātu tās sociālo vēstījumu. Projekts veicina izpratni par sabiedrībai nozīmīgiem tematiem, tai skaitā, kultūru daudzveidību, un veicina jauniešu pilsonisko līdzdalību.

Projekts sastāv no starptautiska pētījuma par 15-25 gadīgu jauniešu prasmēm uztvert un novērtēt mūziku, atklājot viņu uzskatus par sociāli nozīmīgām tēmām un raksturojot jauniešu gatavību piedalīties sabiedrības veidošanā, un no inovatīva mācību materiāla izstrādes. Mācību materiālu varēs izmantot jaunatnes darbinieki, skolotāji un jaunieši neformālās un formālās izglītības jomās.

Projekts iedvesmos jauniešus, jo tā centrā būs mūzika, ko iemīļojuši jaunieši visā pasaulē, nojaucot ekonomiskās un sociālās barjeras. Tai pašā laikā, tas iekļaus arī tautiskās, klasiskās un citus mūzikas žanrus, lai projekta mērķauditorija, sevišķi NEET pārstāvji, varētu iepazīt jaunus mūzikas žanrus, gūstot daudzveidīgu kultūras mantojuma pieredzi un bagātinot sevi kā personības. Ir nozīmīgi attīstīt prasmes novērtēt, integrēt un iekļaut citu kultūru identitātes aspektus. Diskutējot grupā, klātienē vai tiešsaistē, notiek sociālā iekļaušana, uzrunājot cilvēka personības emocionālos slāņus. Prasmes novērtēt mākslas, tai skaitā, mūzikas estētiskās kvalitātes, paaugstina sabiedrības labklājību.

Projekts piedāvās metodiskos materiālus, lai veicinātu indivīda kultūras pieredzes mijiedarbību ar grupas dinamiku, paplašinot katra dalībnieka redzējumu. Diskusijā iekļautie temati palīdzēs apzināties savu pilsonisko atbildību un iespējas ietekmēt sabiedrībā notiekošos procesus. Dziesmu vārdi, atšķirīgi mūzikas žanri, dažādu kultūru ietekmes rosinās diskusiju par tādiem tematiem kā empātija, sociālā iekļaušanās, pilsoniskā līdzdalība, vienlīdzība, personiskās brīvības, taisnīgums, godīgums un savstarpējā sociālā mijiedarbība.

Projekts tiek organizēts Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ ietvaros, programmu Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Leave A Comment

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.