Starptautiskās jauniešu iniciatīvas projekts „Quality vs Quantity”

///Starptautiskās jauniešu iniciatīvas projekts „Quality vs Quantity”
Starptautiskās jauniešu iniciatīvas projekts „Quality vs Quantity” 2021-01-18T15:21:41+00:00

Project Description

Projekts “Quality vs. Quantity”, ar latvisko nosaukumu “Kvalitāte pret Kvantitāti”, tika īstenots no 2017.gada 1.augusta līdz 2018.gada 31.augustam.  Projekta vadošais partneris “Baltijas Reģionālais fonds” ir no Latvijas un projektam ir divi partneri – “Inovatyvi karta” no Lietuvas un “Wise Veer” no Igaunijas.
Tēmas aktualitāte:
Aptaujājot Latvijā 110 jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tikai 25% atzīmē, ka tie ēd veselīgi, tikai 18% norāda, ka tie zin, kā dzīvot veselīgi, savukārt 53% norāda, ka tie vēlētos dzivot veselīgāk.  Šis parāda, ka kopumā jauniešiem nav  pietiekamas zināšanas, izpratnes, vēlmes vai prasmes dzīvot veselīgi.  Projekta galvenā tēma bija par veselīgu dzīvi, par kvalitāti un nevis kvantitāti.  Caur projekta aktivitātēm tika aktualizēts jautājums par jauniešu fizisko un garīgo vienotību. Fiziskā, garīgā, emocionālā un sociālā attīstība un labklājība ir saskanīgas dzīves pamatnosacījums, tāpēc ir svarīgi popularizēt un ievērot veselīgas dzīves un dzīvesveida principus:
– Regulāri fiziski trenēt savu ķermeni un piedalīties fiziskās aktivitātēs ārpus telpām!
– Trenēt un „asināt” prātu! Mācīties un apgūt jaunu pieredzi nepārtraukti!
– Būt sociāli aktīviem, klātienē komunicēt ar draugiem, ģimeni un domu biedriem.
– Saglabāt pozitīvu attieksmi un kontroles izjūtu pār savu dzīvi.
– Pārvaldīt un tolerēt stresu!
– Ēst veselīgu pārtiku un ievērot sabalansēta uztura principus.
– Novērot un klausīties savā ķermenī un vērot savu svaru.
– Ievērot vienmērīgu miega ciklu.
– Laicīgi vērsies pēc medicīniskas palīdzības, ja tas nepieciešams, un regulāri sekot līdzi veselības stāvoklim.
Projekta aktivitātes īstenoja trīs valstu iniciatīvu grupas, katrā 4 jaunieši un projekta vadītājs. Katra valsts projekta aktivitātēs iesaistīja vairāk kā 200 jauniešus, kopumā projektā dažādās aktivitātēs iesaistot vairāk nekā 600 jauniešus, tai skaitā nedaudz virs 10% ir jaunieši ar ierobežotām iespējām.
Projektam bija sekojoši mērķi:
1) Izprast veselīgas dzīves un dzīvesveida koncepta pamatprincipus un to, kā tas ietekmē jauniešu dzīvi un praktizēt šos principus savā ikdienā.
2) Popularizēt jauniešu starpā veselīgu dzīvi un dzīvesveidu,  aicinot jauniešus dzīvot veselīgāk un vairāk domāt par savu veselību.
3) Nodrošināt jauniešiem drošu un atbalstošu vidi savu iniciatīvu īstenošanai un personīgo un profesionālo kompetenču attīstīšanai, praktizējot vienaudžu izglītības pieeju “Jaunietis jaunietim”.
4) Veicināt izpratni par uzņēmīgumu un attīstīt uzņēmējdarbības kompetences, t.sk. sociālās uzņēmējdarbības caur veslīgas dzīves principu popularizēšanu un iedzīvināšanu.
5) Radīt jauniešiem platformu un atbalsta sitēmu savu ideju testēšanai, lai projektam noslēdzoties kādas kokrētas idejas varētu  pārtapt sociālos uzņēmumos un/vai klūt par pašnodabināto, kas piedāvā konkrētus pakapolumus.
5) Popularizēt Erasmus+ programmu un tās piedāvātās iespējas jauniešiem.
Lai sasniegtu projekta mērķus, visa projekta laikā tika īstenotas dažādas aktivitātes, publiski pasākumi –  ZIB akcijas, prezentācijas sabiedriskās vietās, konkursi, tikšanās ar ekspertiem, vizītes uz skolām, jauniešu centriem, diskusijas, izglītojošas darbnīcas par līdzsvarotu dzīves veidu, kas iekļauj ķermeņa, prāta un emocionālā stāvokļa izglītību. Projekta aktivitātes tika organizētas ievērojot neformālās izglītības pieejas “Mācīties mācīties”, “Mācīties būt”, “Mācīties būt kopā ar citiem”, “Mācīties darot”.
Ar projektu saistītās publikācijas:
Projekta redzamākais rezultāts ir jauniešu radīta “28 dienu veselīgo ieradumu grāmatiņa”:
Projekta Facebook lapa:

Video par projektu:

 

 

Leave A Comment

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.