Projekts “Iesaisties un esi iesaistīts”

///Projekts “Iesaisties un esi iesaistīts”
Projekts “Iesaisties un esi iesaistīts” 2023-03-14T19:30:21+00:00

Project Description

Projekta “Iesaisties un esi iesaistīts” vispārējais mērķis ir veicināt Rīgas jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanos sabiedrībā, motivējot tos pilsoniskai rīcībai un kļūt par JS BaMbuss brīvprātīgajiem, lai turpinājumā piedalītos un organizētu aktivitātes citiem jauniešiem. Projekta specifiskie mērķi ir nodrošināt jauniešiem mūsdienīgus atbalsta pasākumus, kas ir vērsti uz:

  • jauniešu individuālajām vajadzībām un sniegtu iespēju attīstīt kompetences jauniešiem svarīgās tēmās, piemēram, pašapziņas paaugstināšanu, komunikācijas, prezentēšanas un medijpratības prasmju, kritiskās domāšanas iemaņu attīstīšanu;
  • jauniešu piederības sajūtas vietējai kopienai veicināšanu, tai skaitā zināšanu un prasmju ieguvi un attīstīšanu par pilsonisko un politisko līdzdalību, sekmējot iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā gan skolu, gan pašvaldību, gan valsts mēroga jautājumu risināšanā, stiprinot demokrātisko vērtību cieņu un jauniešu piederības sajūtu Latvijai un Eiropai;
  • jauniešu savstarpējās atbalsta sistēmas izveidi un attīstīšanu;
  • iespēju socializēties ar vienaudžu vidū;
  • iespēju saņemt mentora atbalstu.

Projektā piedalīties 30 Rīgas pilsētā dzīvojoši jaunieši, vecumā no 13 līdz 25 gadiem, no kuriem vismaz 20 jaunieši ir ar ierobežotām iespējām (mācīšanās grūtībām, zemu dzīves līmeni, etniskās minoritātes, jaunieši ar grūtībām kultūrā un valodas apgūšanā), 10 jaunieši, kas līdz šim nav bijuši aktīvi iesaistīti darbā ar jaunatni.

Uzsākot projektu veiksim izpēti, lai apzinātu mērķa grupas jauniešus un noskaidrotu jauniešu vēlmes, vajadzības un šķēršļus, kas traucē tiem būt pilsoniski aktīviem un iekļauties sabiedrībā un izveidotu, izpētes ruzultātos balstītu jauniešu atbalsta programmu, kas būs par pamatu visām pārējām projeketa aktivitātēm.

Jaunieši dosies iepazīšanās pārgājienā Ķemeru nacionālajā parkā, kur neformālā gaisotnē iepazīsies viens ar otru, projekta komandu un uzdevumiem. Izveidos “badiju” (atbalsta) grupiņas, kurās, viens otru atbalstot un saņemot mentora padomu, darbosies visu projekta laiku – pildīs personīgās izaugsmes darba burtnīcas “Mērķē augstāk” uzdevumus, kas iedvesmo un motivē atklāt, mācīties, darīt un sasnieg,, piedalīsies apmācībās par jauniešiem aktuālām tēmām, realizēs savas iniciatīvas – sociālos projektus.

Projektu noslēgsim ar noslēguma pasākumu, kurā jaunieši prezentēs savus sociālos projektus, veiks atskatu un izvērtēs projekta laikā paveikto, iegūto un sasniegto.

Piedaloties projektā jaunieši būs ieguvuši jaunas vai papildinājuši jau esošās zināšanas, prasmes un attieksmes jauniešiem būtiskos jautājumos kā sevis un apkārtējo apzināšanos, medijpratība, kritiskā domāšana, pilsoniskums un brīvprātīgais darbs un citos. Jaunieši būs guvuši motivāciju un raduši praktiskus risinājumus savas pašsajūtas uzlabošana, būs socializējušies un pilnveidojušies komunikācijā, kā arī guvuši praktisku pieredzi savu ideju realizēšanā, apzinājušies dažādās viņiem pieejamās iespējas, tādējādi veicinot jauniešu piederības sajūtu un pašapziņu, sekmējot jauniešu vērtīborientāciju, aktīvu līdzdalību, kvalitatīvāku iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Projektu “Iesaisties un esi iesaistīts” realizē Baltijas Reģionālais fonds ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam atbalstu.

Leave A Comment

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.