Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts „Bring the Magic in Volunteering”

///Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts „Bring the Magic in Volunteering”
Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts „Bring the Magic in Volunteering” 2021-01-18T15:57:51+00:00

Project Description

 

Projekta “Bring the Magic in Volunteering” vispārējais mērķis ir celt brīvprātīgā darba projektu īstenošanas kvalitāti un sekmēt kvalitātes uzlabošanu darbā ar jaunatni, jo īpaši uzlabojot sadarbību starp jaunatnes jomas organizācijām un/vai citām ieinteresētajām personām.

Projekta īstenošanā iesaistītas 9 valstis – Latvija, Bulgārija, Igaunija, Lietuva, Itālija, Vācija, Portugāle, Spānija, Ungārija. Kopējais dalībnieku skaits 30.

Šajā projektā mēs vēlamies padziļināti izvērtēt brīvprātīgā darba projektus no abām pusēm – organizāciju un brīvprātīgo. Ar kādiem izaicinājumiem saskaras organizācijas un brīvprātīgie? Kā pilnībā iesaistīt brīvprātīgos organizācijas ikdienā un ļaut viņiem justies kā daļai no organizācijai? Kā atbalstīt brīvprātīgo mācību procesu un to personīgo izaugsmi? Kā organizācijas var labāk sasniegt savus mērķus? Kā pievienot “maģiju” brīvprātīgā darba projektiem?  Kas varētu būt  šie “maģiskie pieskārieni” un kā to nodrošināt visa projekta īstenošanas laikā? Izmantojot dažādas aktivitātes, dalībnieki attīstīs prasmes īstenot kvalitatīvākus brīvprātīgā darba projektus, kas varētu radīt pozitīvas un “maģiskas” pārmaiņas,  gan brīvprātīgajiem, gan organizācijām. Mācību kursa noslēgumā plānots izstrādāt noderīgu materiālu – darba lapas, kuras varēs kalpot kā atbalsta materiāls brīvprātīgo apzinātākas mācīšanās pieredzes identificēšanai, izaicinājumu un ieguvumu piefiksēšanai, īpašo notikumu un pieredzes atzīmēšanai u.c. svarīgu jautājumu fiksēšanai.

Projekta mērķi:

  • Veicināt izpratni par brīvprātīgā darba projektiem un to īstenošanas kvalitāti, gan ESC, gan arī citās vietējās un starptautiskās programmās;
  • Izmantojot NFI metodes attīstīt dalībnieku personīgās un profesionālās kompetences turpmākam darbam ar brīvprātīgajiem un brīvprātīgā darba projektu īstenošanā;
  • Caur projektu prizmu analizēt darbu ar brīvprātīgajiem jauniešiem un attīstīt jaunas pieejas darbam ar brīvprātīgajiem jauniešiem projektu kontekstā;
  • Dalīties personīgajās pieredzēs par brīvprātīgā darba projekta īstenošanu un apmainīties ar labo praksi un neveiksmēm brīvprātīgā darba projektos;
  • Izvērtēt brīvprātīgā darba projektu ietekmi uz organizācijām un diskutēt par jaunām, efektīvākām brīvprātīgo iesaistes un piesaistes iespējām organizācijās;
  • Vispārīgi sekmēt kvalitātes uzlabošanu darbā ar jaunatni un sadarbību starp organizācijām, veicinot partnerorganizāciju ilgtspēju.

Mācību programma ir veidota kā piedzīvojums, kas dalībniekiem palīdzēs labāk iepazīt un izprast sekojošus posmus brīvprātīgā darba projektos:

  • IZAICINĀJUMI UN IESPĒJAS
  • MĀCĪŠANĀS UN PERSONĪGĀ IZAUGSME
  • IESAISTE UN PIEDERĪBA
  • MAĢIJA UN MAĢISKAIS PIESKĀRIENS

Projektu tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.

Leave A Comment

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.