Projekts “Jauna šodiena”

///Projekts “Jauna šodiena”
Projekts “Jauna šodiena” 2021-09-26T08:34:47+00:00

Project Description

Projekta “Jauna šodiena” mērķis ir organizēt neformālās izglītības nodarbību un koučinga aktivitātes jauniešiem, lai iesaistītu PMP riska grupas jauniešus aktivitātēs ārpus formālās izglītības un palielinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešu motivāciju turpināt izglītību un veicinātu viņu aktīvu līdzdalību skolas un sabiedrības procesos.

Projekta ietvaros tiks organizētas: 8 neformālās izglītības nodarbības par dažādām jauniešiem aktuālām tēmām – Jauniešu iespējas vietējā un starptautiskā dimensijā, Līdzdalība, Peronība, radošums un iniciatīva, Jauniešu labbūtība, Veselīgs dzīvesveids, Stresa un emociju menedžments, Laika menedžments, Brīvprātīgais darbs, Medijpratība, Dgitālie rīki un iespējas; 2 grupas kursi (katrs 4 nodarbības),  un noslēguma pasākums, kura ietvaros projekta dalībnieki varēs pielietot apgūtās zināšanas organizējot savas idejas iniciatīvas aktivitāti.

Projekta aktivitātēs –  neformālajās nodarbības un grupas koučinga nodarbībās – kopumā plānots iesaistīt vizmaz 110 dalībniekus no kuriem vismaz unikālie 20 dalībnieki būs PMP riska grupas jaunieši, kuriem ir ar mācībām /skolas vidi, ekonomiskie vai ar ģimeni saistītie riski.

Piedaloties aktivitātēs, ārpus savas ierastās vides vai skolas telpām, apgūstot dažādas prasmes caur interesantām un neformālām aktivitātēm, iepazīstoties ar dažādām pieredzēm, jauniešiem un iespējām, PMP jaunieši varēs pilnveidot sevi – attīstīt savas iemaņas, zināšanas un veidot attieksmes. Dalībnieki varēs iepazīt sevi kā individualitāti, celt savu pašapziņu, rast izpratni un motivāciju mācīties, apzināt savas intereses un  mērķus, nākotnes karjeras iespējas un apzināties savas vajadzības izglītības iegūšanā, prasmju un iemaņu attīstīšanā, komunikācijā un sadarbībā, līdzdalībā skolas un sabiedrības procesos u.c.

Projektu “Jauna šodiena”  finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).

Leave A Comment

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.