PuMPuRs projekts “Domas Draugs”

///PuMPuRs projekts “Domas Draugs”
PuMPuRs projekts “Domas Draugs” 2021-09-26T08:26:13+00:00

Project Description

Projekta “Domas draugs” mērķis ir organizēt neformālās izglītības nodarbību un grupu saliedēšanas aktivitātes jauniešiem, lai iesaistītu PMP riska grupas jauniešus aktivitātēs ārpus formālās izglītības un palielinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešu motivāciju turpināt izglītību un veicinātu viņu aktīvu līdzdalību skolas un sabiedrības procesos. Projektā “Domas draugs” būs iesaistīti jaunieši no 8.-12. klasei.

Projekta ietvaros tiks organizētas: 8 neformālās izglītības un grupu saliedēšanās aktivitātes ar mērķi PMP riska grupas jauniešus satuvināt savstarpēji kā arī rosināt un iedrošināt jauniešus uz pašizziņu. Līdzdalība, brīvprātīgo darbs, pozitīva laika pavadīšana kopā, jaunu attiecību veidošana, dalīšanās ar pieredzēm, sadarbība, mērķu nostādīšana un noslēguma pasākums, kura ietvaros projekta dalībnieki varēs pielietot apgūtās zināšanas organizējot savas idejas iniciatīvas aktivitāti. Projekta aktivitātēs – neformālajās izglītības un grupu saliedēšanās aktivitātes. Projekta aktivitātēs plānots iesaistīt PMP riska grupas jaunieši, kuriem ir ar mācībām /skolas vidi, ekonomiskie vai ar ģimeni saistītie riski. 

Prioritāte dalībai aktivitātēs būs sadarbības partnera Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas izglītojamajiem. Piedaloties aktivitātēs, ārpus savas ierastās vides vai skolas telpām, apgūstot dažādas prasmes caur interesantām un neformālām aktivitātēm, iepazīstoties ar dažādām pieredzēm, jauniešiem un iespējām, PMP jaunieši varēs pilnveidot sevi – attīstīt savas iemaņas, zināšanas un veidot attieksmes. Dalībnieki varēs iepazīt sevi kā individualitāti, celt savu pašapziņu, rast izpratni un motivāciju mācīties, apzināt savas intereses un mērķus, iegūt jaunus draugus un justies drošāk skolas vidē, komunikācijā un sadarbībā, līdzdalībā skolas un sabiedrības procesos.

Aktivitātes tiek organizētas projekta “Domas draugs” ietvaros, kuru finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS). 

Leave A Comment

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.