Jaunatnes darbinieku apmācību projekts „Me, Myself and I”

///Jaunatnes darbinieku apmācību projekts „Me, Myself and I”
Jaunatnes darbinieku apmācību projekts „Me, Myself and I” 2018-04-20T15:07:06+00:00

Project Description

Projekts “Me, Myself and I”

Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektā “Me, Myself and I” plānota viena galvenā aktivitāte (A1) – apmācības “Me, Myself and I” īstenošana, kura  notiks no  2017.gada 12. līdz 17.jūnijām, ar ceļošanas dienām 11. un 18.jūnijā. Projekts pamatā tiks īstenots Ķegumā, bet pēdējā dienā aktivvitātes notiks Rīgā un tajā piedalīsies 27 dalībnieki no 10 valstīm – Latvijas, Slovēnijas, Igaunijas, Bulgārijas, Rumānijas, Grieķijas, Spānijas, Itālijas, Polijas un Dānijas.  Projekta “Me, Myself and I” ideja ir attīstījusies jau vairāku gadu garumā un sākotnēji radās Zviedrijā, kad tika apmeklēta organizācija, kura iepazīstināja ar metodoloģiju, kā tā strādā ar jauniešiem, akcentējot jaunatnes darbinieku persnīgo pieeju, “Role model” ideju un uzsvaru uz “Self-…”. Aktualizēta projekta ideja tika atkal šovasar, kad apmeklējot Erasmus+ apmācības,  ar jaunatnes darbiniekiem tika pārrunātas mūsdienu aktualitātes un tendences un tika konstatēts, ka ļoti daudz jaunatnes darbiniekiem trūkt prasmes un zināšanas pašiem izvērtēt sevi, lai labāk sevi iepazītu un varētu labāk izprast mūsdienu jauniešus.
Projekta “Me, Myself and I” vispārējais mērķis ir celt jaunatnes darba līmeni un darbinieku profesionalitāti, attīstīt to kompetences izmantojot personības izvērtēšanas un izaugsmes pieeju. Darbā ar jauniešiem ir īpaši svarīgi tos atbalstīt tiem vispiemērotākā veidā un jaunatnes darbinieks no jauniešu puses tiek uztverts kā paraugs (Role model). Tāpēc jauniešu darbiniekiem ir īpaši svarīgi izprast sevi, savus talantus, motivāciju, personīgo un profesionālo attīstību, jo, kā gan ir iespējams veiksmīgi strādāt un vadīt jauniešus, ja pašiem jaunatnes darbiniekiem bieži ir nepietiekama izpratne pašiem par sevi? Kā iespējams motivēt citus, ja pietiekami nemāk motivēt sevi? Kā iespējams izparast citus, ja neizprot sevi? Kā iespējams attīstīt citus, ja neattīsta sevi? Šie jautājumi arvien aktuālāki kļūst šobrīd, kad vispārējās informācijas pārbagātībā jauniešiem arvien grūtāk ir izprast sevi, savas vēlmes, personīgos talantus, kas bieži jauniešos rada vispārēju apjukumu par dzīvi un tie pieņem aizvien radikālākus lēmumus. Vēl jo vairāk tas attiecas uz darbu ar jauniešiem, kuri nāk no dažādām sociālā riska grupām vai arī tiem pastāv paaugstināts atstumtības risks, piemēram, minoritātes, migranti u.c. Projektā aktivitātes tiks organizētas izmantojot personīgo pieeju un analizējot sevi-pašattīstība (self-development), pašvadība (self-leadership), pašmotivācija (self-motivation), pašizpratne (self-understanding), pašpārliecība (self-confidence), pašizvērtēšana (self-eveluation), sevis pasniegšana (self-branding), ticība sev (self-belief),  pašvadīta mācīšanās (self-directed learning).Plānots, ka šādu un/vai līdzīgu pieejau jaunatnes darbinieki varēs izmantot turpmāk arī savā darbā.
Projekta mērķi:
• Veicināt jaunatnes darbā iesaistīto personu izpratni par sevi kā par jaunatnes darbiniekiem, līderiem, apmācītājiem, mentoriem, moderatoriem un pārvērtēt savas lomas, vērtības, darba pieejas.
• Nodrošināt iespēju dalībniekiem izvērtēt sevi kā jaunatnes darbinieku pēc Salto Resursu centra izstrādāta (LevelUp)„Kompetenču dārzs”modeļa un sniegt atbalstu personīgo mērķu uzstādīšanā.
• Izmantojot neformālās izglītības aktivitātes attīstīt dalībnieku personīgās kompetences turpmākam darbam ar jauniešiem.
• Dalīties personīgajās pieredzēs par darbu ar jauniešiem, analizēt tās un to, kā tās ietekmējušas jauniešu dzīves un apmainīties ar labās prakses piemēriem un diskutēt, kā savu pieredzi, talantus un zināšanas vislabāk iekļaut jaunatnes darbā.
• Labāk izprast 21gs jauniešus un apgūt jaunas metodes, kā labāk tos atbalstīt-gan individuāli, gan kā grupas un īpaši jauniešus ar ierobežotām iespējām,minoritātes, migrantus un no citām sociālām un atstumtām riska grupām, lai novērstu jauniešu radikalizāciju.
• Vispārīgi sekmēt kvalitātes uzlabošanu darbā ar jaunatni un sadarbību starp organizācijām.
Visu dalībnieku profils  – jaunatnes darbinieki un/vai apmācītāji un/vai facilitatori un/vai līderi un/vai mentori. Projekta darba valoda būs angļu un programma veidota balstoties uz NFI pieejām – Mācīties mācīties, Mācīties būt, Macīties darot, Mācīties būt kopā ar citiem. Projektā tiks izmantotas daudzveidīgas NFI metodes – iepazīšanās un saliedēšanās aktivitātes, grupu un individuālais darbs, spēles u.c.  Galvenās tēmas – KOMPETENCES UN ES/ PAŠIZZIŅA/ 21 GADSIMTA JAUNIEŠI, TO VĒRTĪBAS UN VAJADZĪBAS/ METODES, RĪKI, PIEREDZES. Tāpat notiks arī daudzveidīga apmācību, projekta un dalībnieku ieguvumu izvērtēšana. Projektam ir ļoti spēcīga partnerība, ar pieredzējušām organizācijām un/vai jaunatnes darbiniekiem un ir plānota aktīva dalībnieku iesaiste tā īstenošanā un  kopumā tam sagaidāms ļoti profesionāls līmenis.
Projekta video:
Ar projektu saistītās publikācijas:
Par apmācību kursu:
Par aktivitāšu dienām:
Par projekta sākšanu un Latvijas dalībnieku atlasi.

  BRF    

Leave A Comment

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.