Jauniešu apmaiņas projekts „DoubleWorkout”

///Jauniešu apmaiņas projekts „DoubleWorkout”
Jauniešu apmaiņas projekts „DoubleWorkout” 2018-04-19T14:10:57+00:00

Project Description

Jauniešu apmaiņa “DoubleWorkout”

Jauniešu apmaiņas projekta  “DoubleWorkout” galvenā aktivitāte tiks rīkota no 2016.gada 8. līdz 16. Augustam, kurā pulcēsies  26  jaunieši un 5 grupu līderi no 5 Eiropas valstīm – Latvijas, Igaunijas, Horvātijas, Spānijas un Itālijas.
Projekta mērķis ir aktualizēt un radīt izpratni par harmonisku cilvēka attīstību fiziski, sociāli, intelektuāli un garīgi, kā arī veicināt jauniešu zināšanas par ES piedāvātajām iespējām savu kompetenču attīstībai, tādējādi dodot iespēju jauniešiem attīstīt savu personību, uzlabot iekšējo un ārējo veselību, pilnveidot prasmes, kas noder profesionālajā vidē, meklējot darbu. Cilvēks ir viens veselums un lai attīstība notiktu harmoniski, nevajadzētu izdalīt tikai vienu jomu, kurā pilnveidoties. Dalībniekiem tiks iepazīstināti ar dažādām metodēm savas personības attīstīšanai, izpratnei par komandas darbu un sevi kā indivīdu sabiedrībā, kā arī kopā mācoties un daloties veidoties Dubulttreniņa kustības apziņa, kas iespējams iedvesmos jauniešu līdzīga veida ārēji un iekšēji veselīga dzīvesveida kustību iesākt savā dzīvesvietā.
Caur dažādām neformālās izglītības aktivitātēm jaunieši iepazīs sevi, savas kompetences, citu valstu kultūras, kopā viens no otra mācīsies par iekšēji un ārēji veselīgu dzīvesveidu un harmonisku sevis attīstīšanu, iepazīs viens otru un sevi, veidos draudzīgas attiecības starp dažādu kultūru jauniešiem, mazinās aizspriedumus un palielinās sociālo vienotību, kas veicinās jauniešu līdzdalību Eiropas demokrātiskajā dzīvē, izaicinās sevi uz pārmaiņām un dos savu ieguldījumu un idejas, lai šāda veida kustība ieinteresētu jauniešus viņu valstī.
Dalībnieki paši veidojot aktivitātes, daloties viedokļiem un meklējot risinājumus nelīdzsvarotas attīstības mazināšanai, iegūs pieredzi un sapratni par harmonisku personības izaugsmi, tādējādi popularizējot daudzpusīgi veselīgu dzīvesveidu veiks pozitīvas pārmaiņas savā dzīvesvietā, jo aktīvs, sevi apzinošs, daudzpusīgs jaunietis ar savām spējām var būt konkurētspējīgāks darba tirgū un var efektīvāk veikt pārmaiņas , lai uzlabotu apkārtējo vidi.
Projekts “”DoubleWorkout  tiek īstenots programmā Erasmus+, projekta Nr. 2016-1-LV02-KA105-001074.

   BRF

Projekta blogs:
Video par projektu:
Ar projektu saistītās publikācijas:

Leave A Comment

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.