Stratēģiskās partnerības projekts “Enterprising and surprising through 8 Key Competences”

///Stratēģiskās partnerības projekts “Enterprising and surprising through 8 Key Competences”
Stratēģiskās partnerības projekts “Enterprising and surprising through 8 Key Competences” 2018-04-18T12:48:06+00:00

Project Description

Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekts

Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekts “Enterprising and surprising through 8 key competences” (ES 8 KEYCOM)

Projekts tiek īstenots, lai izstrādātu jaunu neformālās izglītības metodi – interaktīvu kompetenču spēli, kura veicinās un attīstīs 8 mūžizglītības pamatprasmes/kompetences: saziņu dzimtajā valodā; saziņu svešvalodās; matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās; digitālās prasmes; mācīšanos mācīties; sociālās un pilsoniskās prasmes; pašiniciatīvu un uzņēmējdarbību; kultūras izpratni un izpausmi. Tā būs interaktīva spēle, kurā tiks iekļauti dažādi NFI elementi – simulācijas, diskusijas, individuālie, grupu darbi u.c., tiks izveidoti vairāki sarežģītības līmeņa uzdevumi, kuri būs piemēroti jauniešiem vecumā 13+, caur kuriem būs iespējams attīstīt 8 mūžizglītības kompetences. Spēle tiks izstrādāta 5 valodās – latviešu, spāņu, horvātu, igauņu un angļu. Svarīga spēles sastāvdaļa būs izvērtēšana, caur ko jaunieši paši analizēs, kādas kompetences caur uzdevumiem iespējams attīstīt, kāpēc tās ir svarīgas un kāpēc tās nepieciešasmas personīgajā un profesionālajā dzīvē. Īpaša uzmanība spēlē tiks veltīta tieši iniciatīvas un uzņēmējdarbības kompetencei, lai jauniešos veicinātu uzņēmīguma gara attīstību un attīstītu attieksmes, kas nepieciešmas mūsdienu darba tirgū. Bieži vien tā ir tieši attieksme un domāšana, kas ļauj izšķirties starp veiksmi un neveiksmi.

Mūsdienās, papildu formālajai izglītībai, dažādas apmācības un neformālā izglītības metodes ir būtiskas komponentes, lai tiktu veicināta jauniešu konkurētspēja, tāpēc nepieciešams radīt jaunas, innovatīvas metodes un šajā gadījumā tiks radīta interaktīva spēle. Spēles un mācīšanās attiecības nosaka gūtais prieks – ja spēle ļauj tās dalībniekam gūt prieku, tad mācīšanās, neskatoties uz grūtībām būs daudz efektīvāka. Katras spēles pamatā ir mācīšanās un piedaloties spēlē brīvprātīgi un ar mērķi izklaidēties, tās ļauj dalībniekiem iemācīties un uzzināt jaunas lietas, tādejādi paaugstinot savas pamatprasmes/kompetences.

Projekta aktualitāte:

Šobrīd ES vairāk kā 5 miljoni jauniešu ir bez darba, kas nozīmē, ka viens no pieciem jauniešiem Eiropā nevar atrast darbu. Viens no četriem galvenajiem EK mērķiem ir risināt bezdarba problēmu un attīstīt prasmes, kas ir saistītas ar darba tirgu. Un tie, kuriem ir vismazāk kompetences vai ir ierobežotas iespējas, ir visvairāk pakļauti riskam. Neformālās mācību metodes var palīdzēt attīstīt jauniešu kompetences un dot viņiem sapratni par tām, kas ir nepieciešams, lai meklētu un saglabātu darbu vai pat kļūt par uzņēmējiem. Jo īpaši tiem, kuri ir atstumti vai diskriminēti dažādu iemeslu dēļ un tiem, kam trūkst pašapziņa un personīgā motivācija. Pētījumi liecina, ka jaunieši mācās vislabāk, ja tiem tiek dota iespēja uzņemties aktīvas lomas un nodrošinātas iespējas, lai tie skaidri izprastu mācību mērķus un apzinātos savas izvēles.

Īstenojot projektu starptautiskā vidē, tiks paastiprināta uzmanība pievērsta jauniešiem no sociālā riska grupām- ar  sociāliem un ekonmiskiem apstākļiem un jauniešiem ar ierobežotām iespējām un -NEET. Starptautiska sadarbība veicinās arī starpkultūru prasmju attīstību visiem projekta īstenošanā iesaistītajiem dalībniekiem, kā arī plašāka vietējo un starptautisko partneru iesaistīšanās sekmēs ilgtermiņa sadarbību kvalitatīvākam darbam ar jauniešiem.

Projekta uzdevumi:

  1. Veikt pētījumu (kvalitatīvo un kvantitatīvo) katrā partnervalstī par 8 kompetencēm, kurš tiks izmantots interaktīvās spēles izstrādē.
  2. Apkopot un dalīties ar labās prakses piemēriem darbam ar jauniešiem partneru valstīs, lai labo prakšu elementus iekļautu interaktīvajā spēlē.
  3. Attīstīt jaunu NFI metodi – interaktīvu spēli, ar kuru palīdzību jaunieši varēs labāk izprast 8 kompetences, attīstīt tās un labāk izvērtēt kompetences, kuras ir pieprasītās darba tirgū.

4.Izstrādāt Spēles rokasgrāmatu, kurā tiks iekļauts pētījuma apkopojums, informatīvais materiāls par 8 kompetencēm un spēles noteikumi, uzdevumi, nepieciešamie dokumenti.

  1. Spēles Pilot apmācības, kurās piedalīsies 25 jaunieši katrā partnervalstī.
  2. Saražot spēles materiālus un Rokasgrāmatu 200 eksemplāros.
  3. Veikt rezultātu izplatīšanas pasākumu – apmācības 15 jauniešiem un 15 jaunatnes darbiniekiem/treneriem, skolotājiem, lai iepazīstinātu tos ar jauno spēli.
  4. Sagatavot spēles Video materiālu, kurā tiks iekļauta informācija par interaktīvās spēles spēlēšanas noteikumiem, tās priekšrocībām un galvenajiem ieguvumiem.
  5. Veikt projekta/spēles plašus publicitātes un izplatīšanas pasākumus.

10.Īstenot, vadīt, uzraudzīt, izvērtēt projektu.

Projekta īstenošanas laiks no 2015.gada 1.septembra līdz 2017.gada 1.martam. Projekta koordinējošais partneris no Latvijas “Baltijas Reģionālais fonds”, projekta partneris no Spānijas”AC Amics de la Biblioteca de la Fonteta”, no Igaunijas “MTÜ Edela Eesti Arenduskeskus”, no Horvātijas “Association of the deaf and hard of hearing Nova Gradiška”.

Projekta kopējais budžets EUR 90406.00

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisjijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Projekta numurs: 2015-2-LV02-KA205-000815

Informāciju sagatavoja Ginta Salmiņa

Ar projektu saistītās publikācijas:

Aptauja par mācīšanās veidiem un mūžizglītības 8 kompetencēm
http://brfonds.lv/jaunumi/read/473/

https://www.facebook.com/BaltijasRegionalaisfonds/photos/a.184889854986919.47817.160710150738223/656227944519772/?type=3&theater

Raksti par projektu:

http://brfonds.lv/jaunumi/read/438/
http://brfonds.lv/jaunumi/read/508/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/541/

http://brfonds.lv/jaunumi/read/553/

Projekta Video:

https://www.youtube.com/watch?v=MgOoBXwPO44&t=23s

Projekta mājas lapa:

http://www.8competencesgame.com/

Mājas lapā ir pieejami visi projekta laikā radītie materiāli – 8KEYCOM

Projekta FB lapa:

https://www.facebook.com/8keycom/

Leave A Comment

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.