Kas ir BR Fonds?

BR fonds ir nevalstiska organizācija ar mērķi attīstīt, veicināt, iedvesmot un atbalstīt radošas idejas caur apmācībām, projektiem un konsultācijām. Fonda darbinieki iestājas par draudzīgu un mierpilnu pasauli, veicinot starpkultūru dialogu, atbalstot vienlīdzību un respektējot individualitāti. Cilvēks, kurš atradis savu ceļu, nedrīkst baidīties! Piedāvātie semināri, apmācības un projekti atver durvis jaunai pieredzei,  zināšanām un iespējām, veicinot gan neformālo izglītību, gan arī mūžizglītību. BR fonds ir atvērts jaunām sadarbības iespējām un idejām, tāpēc – „Laipni lūgti mūsu pasaulē - Baltijas Reģionālajā fondā!” 

Mentor Plus apmācības

15. Nov, 12:24 2017 gads

Austrijas galvaspilsētā Vīnē no 30.oktobra līdz 3.novembrim notika apmācības “Mentor Plus: improving mentorship in EVS”. Šo apmācību mērķis bija veicināt EBD mentoru kompetences darbā ar brīvprātīgo, veidot kopīgo izpratni par mentoringu, kā arī dalīties ar pieredzi dalībnieku starpā.

 Latviju šajās apmācībās pārstāvēja Jana Janaite un Linda Ķaukule – jaunatnes lietu speciāliste Vecpiebalgas novada pašvaldībā. Kopā 22 dalībnieki pārstāvēja 14 valstis.


Nepilnu četru dienu laikā izzinājām daudzos mentoringa aspektus un ieskatījāmies arī tajā, kādi mentori mēs paši esam un ko varam dot brīvprātīgā darba veicējiem. Lielākā daļa darba pagāja darbojoties grupās – šajā projektā tā bija liela vērtība, jo mentoriem bija iespēja vienuviet apkopot katra individuālo pieredzi no dažādākajiem aspektiem un iegūt daudz plašāku skatījumu uz iespējām, kā īstenot mentora lomu savā darbībā.

Tajā pašā laikā veicām arī individuālos uzdevumus, par ko parūpējas mūsu apmācītāji – Ruth Gonzalez un Torben Grocholl, kas mudināja mūs ieskatīties mūsu potenciālā un izprast visas nianses un zināšanas, ko mēs spējam sniegt brīvprātīgajam kā cilvēki un ko mēs vēl varam attīstīt, lai dotu vēl vairāk brīvprātīgajam.


Vairākas atziņas, kas tika iegūtas apmācību laikā – vārds “bet” ir lieks mūsu teikumos, katrs brīvprātīgais ir vienreizēja personība un lai brīvprātīgo spētu atbalstīt mums viņš no sākuma jāiepazīst, jautājot, runājot, darot kopīgas aktivitātes. Kā arī mentoriem jāatceras, ka mentorings ir abpusējs process un tajā ir līdztiesīgi iesaistīts gan mentors, gan brīvprātīgais.


Šīs bija patiesi vērtīgas apmācības un paldies arī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai par iespēju piedalīties!


Jana Janaite, projektu koordinatore


SEE A Game


Ideju ģenerēšanas inkubatorsJauniešu projektiIesaisties!