Kas ir BR Fonds?

BR fonds ir nevalstiska organizācija ar mērķi attīstīt, veicināt, iedvesmot un atbalstīt radošas idejas caur apmācībām, projektiem un konsultācijām. Fonda darbinieki iestājas par draudzīgu un mierpilnu pasauli, veicinot starpkultūru dialogu, atbalstot vienlīdzību un respektējot individualitāti. Cilvēks, kurš atradis savu ceļu, nedrīkst baidīties! Piedāvātie semināri, apmācības un projekti atver durvis jaunai pieredzei,  zināšanām un iespējām, veicinot gan neformālo izglītību, gan arī mūžizglītību. BR fonds ir atvērts jaunām sadarbības iespējām un idejām, tāpēc – „Laipni lūgti mūsu pasaulē - Baltijas Reģionālajā fondā!” 

Veselīgs dzīvesveids Tavā ikdienā!

11. Okt, 13:56 2017 gads
Šajā augustā  mēs īstenojām Erasmus+ jauniešu apmaiņu " Bring the action", kuras laikā mēs veidojām vairākus materiālus, lai pievērstu jauniešu uzmanību veselīgajam dzīveveidam.

Te ir viens no mūsu darba augļiem- pozitīvs un noderīgs buklets. Mēs apkopojām vienkāršus un ikdienā viegli īstenojamus ieteikumus, lai mēs katrs varētu piepildīt savu dienu ar nedaudz vairāk  rūpēm par sevi. Ieskaties arī tu un noteikti atradīsi ietekumu, ko īstenot savā ikdienas dzīvē! Buklets atgādina, parāda un pamāca, ka ir viegli īstenot mazas darbības mūsu ikdienas dzīvē, lai saglabātu sevi veselīgu un laimīgu!

Projekts tiek īstenots programmas "Erasmus+" ietvaros un tas tiek finansēts ar Eiropas Komisjijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autoru uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

SEE A Game


Ideju ģenerēšanas inkubatorsJauniešu projektiIesaisties!