Kas ir BR Fonds?

BR fonds ir nevalstiska organizācija ar mērķi attīstīt, veicināt, iedvesmot un atbalstīt radošas idejas caur apmācībām, projektiem un konsultācijām. Fonda darbinieki iestājas par draudzīgu un mierpilnu pasauli, veicinot starpkultūru dialogu, atbalstot vienlīdzību un respektējot individualitāti. Cilvēks, kurš atradis savu ceļu, nedrīkst baidīties! Piedāvātie semināri, apmācības un projekti atver durvis jaunai pieredzei,  zināšanām un iespējām, veicinot gan neformālo izglītību, gan arī mūžizglītību. BR fonds ir atvērts jaunām sadarbības iespējām un idejām, tāpēc – „Laipni lūgti mūsu pasaulē - Baltijas Reģionālajā fondā!” 

NVO TV diskutēs par projekta “Ukraiņi Latvijā” aktivitātēm

19. Jūn, 08:13 2017 gads
Trešdien, 2017. gada 21. jūnijā plkst. 15.00 notiks NVO TV interaktīva diskusija par biedrības “Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība” projektu “Ukraiņi Latvijā” un tā galvenajiem pasākumiem. Diskusijas gaitā klātesošie stāstīs arī par ukraiņu dzīvi, darbiem un sajūtām Latvijā. 

Vienlaikus šādas tikšanās mērķis ir veicināt aktīvu līdzdalību un sadarbību ukraiņu diasporu Latvijā pārstāvošo nevalstisko organizāciju starpā un iepazīstināt plašāku sabiedrību ar šīm organizācijām.

Sarunā piedalīsies Ukraiņu kultūrizglītības biedrības Latvijā “Dņipro” priekšsēdētājs, biedrības “Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība” priekšsēdētāja vietnieks Ivans Nalivaiko, Vangažu Ukraiņu biedrības “Jatraņ” priekšsēdētāja vietniece, Ukraiņu kultūras biedrības jauniešu vokālā ansambļa "Kvitočki" vadītāja Liene Nesteroviča, biedrības “Sadarbības platforma” valdes priekšsēdētāja Lauma Celma un Inčukalna novada domes pārstāvis.  Piedalīties aicināti arī citu pašvaldību, mazākumtautību organizāciju pārstāvji un eksperti, lai akcentētu aktuālos jautājumus mazākumtautību organizāciju darbā un izzinātu pieredzi to risināšanā.  

Diskusijas dalībnieki iepazīstinās arī ar nozīmīgāko pasākumu projekta „Ukraiņi Latvijā” gaitā - Ukraiņu tautas mākslas festivālu “Baltijas trembita”, kurš norisināsies 8. jūlijā, Rīgā, Vērmanes dārzā. Tajā pulcēsies 14 ukraiņu mākslinieciskie kolektīvi no Latvijas un vieskolektīvi no Ukrainas, Lietuvas un Igaunijas. Vēl viens pasākums, kurā varēs iepazīt ukraiņu kultūru un tradīcijas - trīs radošās darbnīcas – meistarklases, notiks 1. jūlijā, Vangažu kultūras namā.  

Diskusija būs vērojama interneta vietnē www.nvotv.lv, kā arī pēc tam būs pieejama interneta vidē visiem interesentiem. 

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā Alianse” un Kultūras ministriju projekta „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.


SEE A Game


Ideju ģenerēšanas inkubatorsJauniešu projektiIesaisties!