Kas ir BR Fonds?

BR fonds ir nevalstiska organizācija ar mērķi attīstīt, veicināt, iedvesmot un atbalstīt radošas idejas caur apmācībām, projektiem un konsultācijām. Fonda darbinieki iestājas par draudzīgu un mierpilnu pasauli, veicinot starpkultūru dialogu, atbalstot vienlīdzību un respektējot individualitāti. Cilvēks, kurš atradis savu ceļu, nedrīkst baidīties! Piedāvātie semināri, apmācības un projekti atver durvis jaunai pieredzei,  zināšanām un iespējām, veicinot gan neformālo izglītību, gan arī mūžizglītību. BR fonds ir atvērts jaunām sadarbības iespējām un idejām, tāpēc – „Laipni lūgti mūsu pasaulē - Baltijas Reģionālajā fondā!” 

Konference "Jaunas metodes iekļaušanai"

05. Mai, 06:12 2017 gads

2017.gada 26.aprīlī Zagrebā, Horvātijā notika Erasmus+ Stratēğiskās partnerības projekta "New methods for Inclusion", Nr. 2015-2-HR01-KA205-013173 konference, kurā tika prezentēts projekta intelektuālais rezultāts - rokasgrāmata “Mācīties komunicēt, mācīties iekļaut” (“Learn how to communicate, learn how to include”).  Rokasgrāmatā ir iekļautas 50 neformālās izglītības metodes darbam ar jauniešiem ar dzirdes un komunikāciju problēmām.


Konferenci organizēja “Association of the deaf and hard of hearing”, kas ir projekta koordinējošais partneris un tajā piedalījās pāŗstāvji no vairākām Horvātijas ministrijām, Horvātijas Nacionālās aģentūras pārstāvis, pārstāvji no Zagrebas Universitātes, izglītības iestādēm, Nevalstiskajām organizācijām, jaunieši ar dzirdes traucējumiem, kā arī projekta partneri no Latvijas un Rumānijas. Konferencē no Latvijas piedalījās “Baltijas Reģionālā fonda” vadītāja Ginta Salmiņa, Latvijas nedzirdīgo savienības pārstāvis Ivars Kalniņš un žurnāliste Inna Akopova.

 

Konferenci atklāja “Association of the deaf and hard of hearing” prezidente Katarina Tonkovič, kura īpaši uzsvēra šādu projektu nozīmi, lai jauniešus ar dzirdes traucējumiem varētu labāk iekļaut sabiedrībā un tie nebūtu kā atsevišķa izolēta grupa.  Uzrunas konferencē teica arī projekta koordinators un Horvātijas jaunieši, kuri piedalījās projekta aktvititātēs un arī pašu metožu izstrādē. Paneļdiskusijā “Neformālās izglītības iekļaušana skolas programmās un Neformālās izglītības metožu izmantošana iekļaušanas veicināšanai” piedalījās Zagrebas Universitātes Izglītības un rehabilitācijas fakultātes docente Ljubica Pribanic, nevalstisko organizāciju pārstāvji:  Domogaj Moric no “Forum for freedom” (Horvātija) un Ginta Salmiņa no “Baltijas Reģionālais fonds” (Latvija). Savukārt paneļdiskusijā “Efektīvas metodes darbam ar jauniešiem īpašām vajadzībām un NVO un valsts sadarbība” piedalījās Marica Mirić no Personu ar invliditāti asociāciju apvienībasm, Helena Marejic ni Zagrebas pilsētas sociālās aizsardzības biroja un Eduard Nicolescu no Education and Rehabilitation Centre (Rumānija).


Projekta rezultāts – izstrādātās/adaptētāas 50 neformālās izglītības metodes ir apkopotas Rokasgrāmatā, kura drukātā veidā pieejama angļu valodā, savukārt elektroniski arī latviešu, rumāņu un horvātu valodās. Izstrādātās metodes ir daudzveidīgas un ietver gan izvērtēšanas aktivitātes, gan grupu darbus, gan komandas saliedēšanu, ledus laušanu un arī jauniešiem tik ļoti iemīļotos uzmundrinātājus. Rokasgrāmatā ir iekļauti arī ieteikumi facilitatoriem/apmācītājiem darbam ar jauniešiem ar komunikācijas un dzirdes problēmām, starptautiskās zīmju valodas alfabēts, kā arī dažādi papildmateriāli.

Rokasgrāmatas drukātās kopijas pieejamas “Baltijas Reģionālā fonda” birojā, Brīvības gatvē 204 un pēc neilga laikā gan angļu, gan arī latviešu valodā tā būs lejuplādējam BRF mājas lapā.

 

Projekts “New Methods for Inclusin” tika īstenots programmā Erasmus+ no 2015.gada oktobra līdz 2017.gada maijam.

 

Informāciju sagatavoja Ginta Salmiņa
SEE A Game


Ideju ģenerēšanas inkubatorsJauniešu projektiIesaisties!