Kas ir BR Fonds?

BR fonds ir nevalstiska organizācija ar mērķi attīstīt, veicināt, iedvesmot un atbalstīt radošas idejas caur apmācībām, projektiem un konsultācijām. Fonda darbinieki iestājas par draudzīgu un mierpilnu pasauli, veicinot starpkultūru dialogu, atbalstot vienlīdzību un respektējot individualitāti. Cilvēks, kurš atradis savu ceļu, nedrīkst baidīties! Piedāvātie semināri, apmācības un projekti atver durvis jaunai pieredzei,  zināšanām un iespējām, veicinot gan neformālo izglītību, gan arī mūžizglītību. BR fonds ir atvērts jaunām sadarbības iespējām un idejām, tāpēc – „Laipni lūgti mūsu pasaulē - Baltijas Reģionālajā fondā!” 

Jauniešu iniciatīvu konkursa rezultāti

28. Apr, 16:38 2017 gads
Šī gada pavasarī tika izsludināts Jauniešu iniciatīvu konkurss, kura ietvaros Rīgas jaunieši un jauniešu grupas, vecumā no 13 līdz 20 gadiem, varēja iegūt finansiālu atbalstu savu ideju īstenošanai. 
Konkursa ietvaros tika iesniegti 10 projekti, no kuriem finansiālu atbalstu ir guvuši 7 jauniešu iniciatīvu projekti, kuri veicinās Rīgas jauniešu iekļaušanos pilsētas kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību. 

Apstiprināto jauniešu iniciatīvu projektu saraksts: 

Projekta nosaukums

Projekta koordinators

"Latvija 21"

Beatrise Paula Bunce

„Finanšu ABC”

Diāna Kota

„Dzīve ir kustība”

Liene Kasinska

„Kreatīvās brīvdienas”

Jevgenijs Kličovs

„Pastāsti man savu sapni”

Andrejs Semrjakovs

„Vidusskolēnu domes telpas renovācija”

Helēna Šania Volbeta

„Smaidīt, mīlēt un būt veselam skaistajā Latvijā”

Ludmila FominaNākamais konkurss par jauniešu iniciatīvu finansiālu atbalstu tiks izsludināts 2017. gada septembrī. Informācija par to tiks publicēta portālos www.e-skola.lv, www.kopnica.lv un www.brfonds.lv.  


Papildus informācija par konkurus pie jauniešu studijas "BaMbuss" vadītājas Līgas Siliņas (tālr. 26808042, e-pasts: apmacibas@brfonds.lv).
Jauniešu iniciatīvu konkursu 2017. gadā organizē nodibinājums "Baltijas Reģionālais fonds" Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta uzdevumā.SEE A Game


Ideju ģenerēšanas inkubatorsJauniešu projektiIesaisties!